Seçme ve Yerleştirme

sy SEÇME VE YERLEŞTİRME

Doku İnsan Kaynakları, kurumun ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşması için izlenecek seçme yerleştirme sürecine, en yüksek kurum-aday eşleşmesinin sağlanması amacıyla Kurum Analizi ile başlar. Kurum kültürü, iş yapma şekilleri, pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikler, kariyer olanakları ve yönetici beklentileri analiz edilerek izleyen aşamalar için veri oluşturmaktadır.

Süreçte, kurumun kendine özgü yetkinlikleri ve/veya Doku Yetkinlik Havuzunda bulunan, dünyada kabul görmüş yetkinlikler kullanılabilmekte, adaylarda aranacak bu yetkinlikler kurumla birlikte belirlenmektedir. İhtiyaç duyulduğunda ek yetkinlik çalışmaları yapılabilmektedir.

“Bir kurum büyüme ve gelişimini, doğru insanları kazanabilme yeteneğiyle sınırlandırmalıdır.”

Jim Collins

Her bir pozisyon için, ihtiyaca göre Doku Seçme Yerleştirme Sistemi’nde yer alan araçları kullanabilmekteyiz;

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Kişilik envanterleri
 • Zihinsel beceri testleri
 • Değerlendirme Merkezi Araçları
  • Grup çalışmaları
  • Rol oyunları
  • Ajandadaki işler
  • Stratejik planlama ve sunum

Aday araştırması, Doku Aday Veritabanı veya yapılandırılmış diğer kaynaklar üzerinden gerçekleştirilir. Ön eleme mülakatı ve yetkinlik bazlı mülakat raporları ile değerlendirilerek kısa listeye alınan adaylar, Doku Seçme Yerleştirme Sistemi’nden kurumla birlikte seçilen uygulamalara katılır ve her bir uygulama için sonuçlar raporlanır. Tüm raporlar Aday Genel Değerlendirme Dosyası ile kuruma sunulur.

Aday Genel Değerlendirme Dosyası ile aday görüşmelerini en etkin düzeye taşıyan kurum, seçme ve yerleştirme sürecini, sunulan referans görüşmeleri raporunun ardından iş teklifi ile tamamlar.